Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su shopspy.lt slapukų politika. Daugiau apie slapukus.
X

Naudojimo taisyklės

 1. 1. Bendrosios nuostatos
  1. 1.1. Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi internetine svetaine Shopspy.lt (toliau – Shopspy.lt) tvarka, taip pat Shopspy.lt vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.
  2. 1.2. Shopspy.lt tvarko ir administruoja UAB „Žurnalų leidybos grupė”, į.k. 136048635, buveinės adresas Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT360486314, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau - Tiekėjas). Tiekėjas nėra Skelbimuose siūlomų prekių ir (ar) paslaugų pardavėjas, objektus siūlančių asmenų tarpininkas, įgaliotas atstovas ir pan.
  3. 1.3. Shopspy.lt vartotojams suteikiama galimybė peržiūrėti prekių nuorodas (toliau – Prekė), komentuoti stiliaus derinius, pasižymėti patikusias prekes. Už papildomą mokestį sukurti pardavėjo profilį (toliau - Partneris) ir talpinti jame prekes, naudotis kitomis svetainėje teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Shopspy.lt vartotoju laikomas asmuo, norintis peržiūrėti Prekes ar bet kokia kita forma naudojantis Shopspy.lt (toliau - Vartotojas).
  4. 1.4. Vartotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Shopspy.lt svetaine, besąlygiškai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Shopspy.lt paslaugomis.
  5. 1.5. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Shopspy.lt, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir (ar) papildymais.
  6. 1.6. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos talpinimui Shopspy.lt tinklapyje ir nėra siūlomų prekių pardavėjas, prekes siūlančių asmenų – pardavėjų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
 2. 2. Bendrieji reikalavimai Prekių turiniui, formai bei kitos Prekių patalpinimo Shopspy.lt sąlygos
  1. 2.1. Vartotojas, norėdamas sukurti Partnerio profilį, turi suteikti visą reikalingą informaciją Tiekėjui apie savo atstovaujamą prekinį ženklą, pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Tam, kad Prekės būtų patalpintos ir matomos visiems Vartotojams, reikalingas apmokėjimas.
  2. 2.2. Patalpindamas Prekę, Partneris prisiima visą atsakomybę už jos turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami, pateikiama informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes ar paslaugas.
  3. 2.3. Partneris internetinėje svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu internetinės svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos. Partneris sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami skelbimuose kaip kontaktiniai).
  4. 2.4. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas (patalpinti skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą ir pan.). Partnerio duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu.
  5. 2.5. Klasifikacija turi būti vykdoma tinkamai pasirenkant geriausiai produktą atitinkančias kelių lygių ShopSpy kategorijas (pvz.: Moterims > Drabužiai > Suknelės > Vasarinės suknelės). Produktas negali būti priskirtas kelioms skirtingoms kategorijoms.
  6. 2.6. Viename skelbime galima siūlyti tik vieną objektą. Draudžiama talpinti keletą skelbimų apie tą patį objektą (prekę arba paslaugą).
  7. 2.7. Draudžiama skelbimuose naudoti fotografijas ar kitą medžiagą be jų autorių sutikimo.
  8. 2.8. Draudžiama Prekės nuotraukas talpinti su logotipu ar kita papildoma reklamine informacija, kuri atvaizduota nuotraukoje.
 3. 3. Mokamos paslaugos
  1. 3.1. Shopspy.lt svetainėje už suteiktas paslaugas Partneriai turi atsiskaityti pavedimu per banką. Išsamesnę informaciją apie įkainius galite gauti parašę el. paštu reklama@shopspy.lt
  2. 3.2. Vartotojams paslaugos yra nemokamos.
 4. 4. Taisyklių pažeidimo pasekmės
  1. 4.1. Patalpindamas Prekę Partneris privalo laikytis Shopspy.lt svetainėje ir bendradarbiavimo sutartyje nurodytų Prekių talpinimo instrukcijų. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę Prekes, neatitinkančias Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams
  2. 4.2. Prekės gali būti blokuojamos, redaguojamos arba nepatvirtinamos. Apie korekcijas Partneris informuojamas nurodytu el.paštu. Šiame punkte nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Partnerio nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams.
  3. 4.3. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Partnerio ar Vartotojo priėjimą prie Shopspy.lt ar naudojimąsi Shopspy.lt paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus. Vartotojas ar Partneris supranta ir sutinka, kad, nutraukus Vartotojo ar Partnerio priėjimą prie Shopspy.lt ar naudojimąsi atitinkamomis paslaugomis, Tiekėjas savo nuožiūra sprendžia, kaip pašalinti informaciją, susijusią su Vartotoju ar Partneriu.
 5. 5. Atsakomybės apribojimas
  1. 5.1. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Prekės nuorodoje, techninį patalpinimą į Shopspy.lt tinklapį, jei Prekė atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą.
  2. 5.2. Tiekėjas neatsako už Prekės skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Prekės skelbimo turinio ir (ar) jų patalpinimo Shopspy.lt.
  3. 5.3. Laikoma, kad naudojimasis Shopspy.lt vykdomas nepriekaištingai, jei Internetine svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus.
  4. 5.4. Tiekėjas neatsako už Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti.
  5. 5.5. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo bei slaptažodžio naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.
 6. 6. Asmens duomenų apsauga
  1. 6.1. Vartotojas Shopspy.lt pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir pan. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui Shopspy.lt laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Shopspy.lt duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos.
  2. 6.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams. Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei duomenų bazės administravimo Shopspy.lt sistemoje tikslu.
  3. 6.3. Vartotojas patvirtina, kad pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius ar pasenusius savo asmens duomenis.
  4. 6.4. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
  5. 6.5. Tiekėjas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse. Tiekėjas turi teisę perduoti asmens duomenis subjektams, administruojantiems įsiskolinimus.
  6. 6.6. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui Teikėjo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.
 7. 7. Intelektinės nuosavybės teisės
  1. 7.1. Tiekėjas yra visų teisių į Shopspy.lt turinį bei Shopspy.lt duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Shopspy.lt, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
  2. 7.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Shopspy.lt turinio, dizaino ir Shopspy.lt duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.
  3. 7.3. Partneris sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Prekės fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais, o Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Vartotojo profilio fotografijas reklaminiais tikslais neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Partneris sutinka, kad jo Prekės ir kitas Partnerio publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Shopspy.lt duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir (ar) kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.
 8. 8. Taikytina teisė
  1. 8.1. Internetinės svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.
 9. 9. Slapukų politika
  1. 9.1. UAB „Žurnalų leidybos grupė“ tinklalapiuose (Žmonės.lt, Ji24.lt, Elaima.lt ir Shopspy.lt) naudojami slapukai (ang. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų internet naršyklėje. Jie mums padeda atpažinti jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų naršymo istoriją ir pritaikyti jums turinį. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos. Slapukus naudojame sąžiningai ir atsakingai. Peržiūrėti įrašytus slapukus galite savo naršyklėje. Taip pat galite atšaukti sutikimą naudotis slapukais, pakeisdami nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Tokiu atveju, kai kurios tiinklalapių funkcijos gali neveikti, pavyzdžiui, išsaugotų paieškų duomenys. Mūsų puslapyje naudojami slapukai skirti: prisiminti jūsų prisijungimo duomenis; užtikrinti duomenų saugumą prisijungus; užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą; prisiminti jūsų išsaugotus skelbimus ir naudotas paieškas.